Predikční trhy

Experiment, kdy na dobu konání konference vytvoříme speciální predikční trhy, které budou sledovat ukazatele okolo konference. Kdokoliv pak bude moci spekulovat na úspěch nebo neúspěch.

Aktuální predikce se budou ukazovat na webu a na obrazovkách na místě.

Nápady na témata

  • Celkový počet návštěvníků

  • Počet vysbíraných peněz v charitativní aukci

  • Počet followers @utxocz profilu na Twitteru

  • Počet prodaných piv (limonád, chlebíčků..)

  • ....

Last updated