Informační rádce

Úkolem informačního rádce je aktivně se pohybovat po chodbách areálu a vyhledávat lidi, kterým můžou předat informace o areálu nebo programu.

Hlavní zdroj informací je tato dokumentace nebo web utxo.cz.

Součástí informační sekce je i speciální stánek, kde bude k nahlédnutí program (včetně tištěného) a další informace.

Last updated